Fe wnaethoch ddweud eich bod eisiau medru canfod pwy sy’n gwneud beth yn y cyngor felly mae’r dudalen yma’n rhoi mynediad i rai cysylltiadau allweddol ac yn disgrifio beth maent yn ei wneud.

Cynghorwyr

Mae eich cynghorydd yno i gynrychioli a gweithio dros farn ac anghenion eich cymuned. Mae rhai cynghorwyr hefyd yn gwneud ystod o wahanol rolau, megis trosolwg a chraffu polisi, gwneud penderfyniadau gweithredol, arweinyddiaeth wleidyddol a phenderfynu ar geisiadau cynllunio.

Staff

Rydym wedi casglu rhestr o rai o’r bobl y credwn y bydd gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy amdanynt a siarad gyda nhw.

Mae hyn yn cynnwys rhai o’r uwch arweinwyr sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar ein bywydau bob dydd, a byddwn hefyd yn ychwanegu rhai o aelodau ein staff y medrech eu gweld a siarad gyda nhw bob dydd. Maent yn cynnwys pobl sy’n gofalu am ein hysgolion, busnesau, strydoedd a phobl agored i niwed.

Mae llawer o ffyrdd eraill i gysylltu ar ein tudalen Cysylltu â Ni.