Skip to Main Content

“Roedd Gemau Sir Fynwy (TMG) yn wych. Methu aros i ddod nôl hanner tymor nesaf. Fe wnes wir fwynhau’r caiacio yn y pwll nofio” – Gary, 11 oed.
Mae Gemau Sir Fynwy (TMG) yn seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac yn bwysicaf oll gael hwyl drwy chwaraeon. Gyda dros 30 o wahanol chwaraeon, bydd pob diwrnod yn llawn gweithgaredd gyda dewis llawn o chwaraeon y gall plant a phobl ifanc 5-12 oed eu mwynhau

TMG      9:00am-3:00pm      £13.00 y plentyn.

TMG +   8:00am-5:00pm     £15.00 y plentyn.

Cliciwch ar y tymhorau islaw i gael mwy o wybodaeth am ein rhaglenni cyffrous

    • Hanner tymor mis Mai (Mawrth 28 – Gwener 31 Mai 19.)
    • Gwyliau’r Haf (22 Gorffennaf – 30 Awst)
    • Hanner tymor mis Hydref
  • Gwyliau’r Nadolig

Mae mwy o wybodaeth yn Cwestiynau Cyffredin TMG

Holi Ar-lein