Skip to Main Content

Mae Hamdden Mynwy yn gweithredu pedair canolfan hamdden, yn Y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy. Mae pob canolfan hamdden yn cynnwys amrywiaeth o offer a chyfleusterau modern, staff croesawgar ac wedi’u hyfforddi, dosbarthiadau iechyd a ffitrwydd a gweithgareddau ar gyfer pob oed.

I gael mwy o wybodaeth ar bob un o’n canolfannau hamden, cliciwch ar un o’r pedair delwedd islaw: