Skip to Main Content

Mae gan Ganolfan Hamdden y Fenni bwll nofio 25M, campfa ffitrwydd, campfa aml-bwrpas, neuadd chwaraeon, cyrtiau sboncen, ardaloedd aml-ddefnydd a llain Astroturf.

Gall ymwelwyr i Ganolfan Hamdden y Fenni fwynhau nifer fawr o weithgareddau unigol neu gallant ddewis archebu un o’n rhaglen gweithgareddau neu ddigwyddiadau. Cliciwch y ddolen ddilynol am fanylion ein hamserlen ffitrwydd ac amserlen nofio. Gellir archebu pob gweithgaredd hyd at saith diwrod ymlaen llaw.

Mae gan y ddelwedd hon briodwedd alt gwag; ei enw ffeil yw Book-Acitivity-banner-Welsh-1024x106.jpg

I holi am  aelodaeth, cliciwch yma neu i archebu gweithgaredd, cliciwch yma.

  • Aelodaeth
  • Nofio
  • Iechyd a Ffitrwydd
  • Gweithgareddau Plant
  • Chwaraeon a Gweithgareddau

Mae’r ganolfan hamdden ar agor rhwng 6.30am a 10.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.00am a 6.30pm ar ddydd Sadwrn, a rhwng 8.15am a 6.30pm ar ddydd Sul (efallai y bydd yr oriau agor yn wahanol yn ystod gwyliau).

I gysylltu â Chanolfan Hamdden y Fenni, anfonwch e-bost neu ffonio 01873 735360.

Dilynwch Ganolfan Hamdden y Fenni ar Twitter a Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf amn ddigwyddiadau a chynigion