Skip to Main Content

Yn dilyn buddsoddiad £7.4 miliwn, mae Canolfan Hamdden Casnewydd yn awr yn cynnwys pwll nofio 29M, sauna, ystafell stêm a Jacuzzi, campfa fawr gyda’r offer diweddaraf sy’n arwain y farchnad, stiwdio erobeg fawr gyda thymheru aer gyda chyfleusterau rhithiol a stiwdio troelli arbennig.

Mae’r ganolfan hamdden hefyd yn cynnwys ystafell tonio yn defnyddio offer pwer, sba harddwch a llesiant, ystafell amlbwrpas ar gyfer partïon a chyfarfodydd, canolfan chwarae 3 llawr i blaen a chaffe.

Gall ymwelwyr i Ganolfan Hamdden Trefynwy fwynhau nifer fawr o weithgareddau unigol, neu gallant ddewis archebu un o’n rhaglen gweithgareddau neu ddosbarthiadau. Cliciwch ar y ddolen ddilynol ar gyfer manylion ein hamserlen ffitrwydd ac amserlen nofio. Gellir archebu pob gweithgaredd hyd at saith diwrnod ymlaen llaw.

I holi am  aelodaeth, cliciwch yma neu i archebu gweithgaredd, cliciwch yma.

  • Aelodaeth
  • Nofio
  • Iechyd a Ffitrwydd
  • Gweithgareddau Plant
  • Chwaraeon a Gweithgareddau

Mae’r ganolfan hamdden ar agor rhwng 6.30am a 10.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.00am a 6.30pm ar ddydd Sadwrn, a rhwng 8.15am a 6.30pm ar ddydd Sul (efallai y bydd yr oriau agor yn wahanol yn ystod gwyliau).

I gysylltu â Chanolfan Hamdden Trefynwy, anfonwch e-bost neu ffonio 01600 775135.

Dilynwch Ganolfan Hamdden Trefynwy ar Twitter a Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a chynigion.