Skip to Main Content

Mae gan Ganolfan Hamdden Cas-gwent bwll nofio 20M, sauna, campfa ffitrwydd, campfa aml-bwrpas, neuadd chwaraeon aml-bwrpas,  ardaloedd aml-ddefnydd, llain Astroturf a gwahanol leiniau awyr agored.

Gall ymwelwyr i Ganolfan Hamdden Cas-gwent fwynhau nifer fawr o weithgareddau unigol neu gallant ddewis archebu un o’n rhaglen gweithgareddau neu ddigwyddiadau. Cliciwch y ddolen ddilynol am fanylion ein hamserlen ffitrwydd ac amserlen nofio. Gellir archebu pob gweithgaredd hyd at saith diwrod ymlaen llaw.

I holi am  aelodaeth, cliciwch yma neu i archebu gweithgaredd, cliciwch yma.

  • Aelodaeth
  • Nofio
  • Iechyd a Ffitrwydd
  • Gweithgareddau Plant
  • Chwaraeon a Gweithgareddau

Mae’r ganolfan hamdden ar agor rhwng 6.30am a 10.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.00am a 6.30pm ar ddydd Sadwrn, a rhwng 8.15am a 6.30pm ar ddydd Sul (efallai y bydd yr oriau agor yn wahanol yn ystod gwyliau).

I gysylltu â Chanolfan Hamdden Cas-gwent, anfonwch e-bost neu ffonio 01291 426850.

Dilynwch Ganolfan Hamdden Cas-gwent ar Twitter a Facebook a gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a chynigion.