Sut ydw i’n gwneud cais am Drwydded Barcio Dymhorol?

Nodwch os gwelwch yn dda: o ddydd Llun 2 Gorffennaf 2013 bydd pris trwydded parcio tymor yn cynyddu:
·         £110 – 3 mis
·         £220 – 6 mis
·         £430 – 12 mis
 
Gall unrhyw un brynu trwydded parcio tymor. Mae’n eich galluogi i barcio yn unrhyw un o’n meysydd parcio talu ac arddangos ar unrhyw amser ac am unrhyw gyfnod.
 
Mae’r drwydded parcio tymor yn ddilys ym meysydd parcio y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy, p’un ai’n arhosiad hir neu’n arhosiad byr.
 
Cost  trwydded tymor
·         £110 – 3 mis
·         £220 – 6 mis
·         £430 – 12 mis
 
Mae’r ffurflen gais am Drwydded Parcio Tymor ar gael ar-lein islaw: