Skip to Main Content

Cyflogaeth a Sgiliau

Cymorth i ddod o hyd i waith

  • A ydych chi’n chwilio am waith?  Os ydych chi’n 16 neu hŷn, gallwn ddarparu cymorth ar gyflogaeth i chi. P’unai eich bod yn chwilio am eich swydd gyntaf neu’ch swydd nesaf, gallwn gynnig cymorth.
  • Ddim yn barod am waith eto? Os nad ydych yn barod i chwilio am waith, neu os ydych wedi bod y ddi-waith ers sbel, gallwn eich cefnogi.
  • Hunangyflogedig neu’n cychwyn eich busnes eich hun? Gallwch dderbyn cymorth os ydych yn ystyried cychwyn busnes neu os ydych yn hunangyflogedig yn barod.

mccemployskill.co.uk/help-with-getting-work


Cyfleoedd Swyddi’n Sir Fynwy

https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/swyddi-chyflogaeth/


Dod o hyd i swydd

Chwilio am swydd, Lwfans Ceisio Gwaith (JSA), cynigion swydd, codau rhannu hawl i weithio, prentisiaethau a gwirfoddoli: https://www.gov.uk/browse/working/finding-job