Am beth hoffech chi holi:
Ticiwch y blychau islaw i ddweud wrthym yr holl ffyrdd y byddech yn hoffi clywed gennym:

Colour Preferences