Skip to Main Content

Mae pob llyfrgell yn cynnig mynediad i’r rhyngrwyd yn rhad ac am ddim i aelodau llyfrgell i weld:

Mae dewis eang o lyfrau ar hanes teulu a hanes lleol ac ymchwilio eich coeden deulu.

Mae llyfrgelloedd y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy hefyd yn cynnig cymorth gydag ymchwil hanes teulu. Edrychwch ar eich calendr i gael dyddiadau.

Mae gan bob llyfrgell gasgliadau o ddeunydd ar eu hardaloedd ac ar Sir Fynwy gyfan. Yn Llyfrgell Cas-gwent mae Casgliad Cas-gwent, adnodd diddorol tu hwnt o 458 cyfrol a gyflwynwyd i’r llyfrgell gan Ivor Waters ar ran Cymdeithas Cas-gwent.

Mae casgliadau helaeth o lyfrau a deunydd arall ar eu hardaloedd lleol ym mhob un o’r  amgueddfeydd yn Sir Fynwy.

Mae Cymdeithas Hanes Teulu Gwent yn cynnal desg gymorth yn Llyfrgell Cas-gwent ar ail ddydd Iau pob mis ac yng Nghil-y-coed ar ddydd Iau cyntaf y mis.

Dolenni defnyddiol eraill:

Archifau Gwent