Os dymunwch wneud cais am Orchymyn Rheoleiddio Traffig Argyfwng llenwch y ffurflen islaw os gwelwch yn dda a’i dychwelyd gyda’r holl ddogfennau angenrheidiol ar y cyfeiriadau e-bost a nodir yn y ffurflen ggais.

Dylai GRhTDD brys fod yn rhai brys fel bod yn rhaid i’r gorchymyn ddod i rym ar unwaith. Er enghraifft Cau Ffordd ar gyfer gwaith y mae’n rhaid ei gwblhau ar unwaith oherwydd risg iechyd a diogelwch.

Os nad yw’r GRhTDD yr ydych yn gwneud cais amdano yn argyfwng, gweler “Gwneud Cais am GRhT Dros Dro