Mae dewis eang o leoliadau priodas yn Sir Fynwy. Islaw mae rhestr o leoliadau cymeradwy yn Sir Fynwy.

Gwesty’r Angel, Y Fenni 01873 736430
Siop Gelf a Chapel, Y Fenni01873 857121
Yr Ysgubor Pwll y Cwm, Yr Hendre01600 719008
Caer Llan, Lydart, Trefynwy01600 860359
Cwrt Cefn Tilla, Llandenni01291 672595
Castell Cil-y-coed, Cil-y-coed01291 424447
Cae Rasio Cas-gwent01291 622260
Gwesty Cwrt Bleddyn, Brynbuga01633 450521
  
Tŷ Drybridge, Trefynwy01600 715638
Tŷ Glen-yr-Afon, Brynbuga01291 672302
Fferm Blaenawe Fawr, Betws, Y Fenni01873 890500
Humble by Nature, Lydart, Trefynwy01600 714595
Cwrt Llansantffraed01873 840678
Cwrt Llanfihangel01873 890217
Marriott St. Pierre, Cas-gwent01291 625261
Mythos, Stryd Gymreig, Cas-gwent01291 627222
Newbridge Inn, Tredynog01633 451000
Clwb Golff Rolls of Monmouth 01600 715353
Gwesty Royal George, Tyndyrn01291 689205
Fferm Steppes, Rockfield

 

St Tewdrics House Mathern Road Chepstow

01600 716273

 

07914 412472

The Carpenters Arms, Coedypaen01291 672621
The Hog’s Head, Llandeilo Croesenni01600 780410
Yr Hen Orsaf, Tyndyrn01291 689566
Gwesty Park, Pandy, Y Fenni01873 890271
The Round House, Y Kymin01600 719241
The Savoy Theatre, Monmouth01600 772467
Tŷ Sesiynau, Brynbuga01291 673011
Neuadd y Sir, Trefynwy01600 775257
The Three Salmons, Brynbuga01291 672133
Treowen, Wonastow01600 712031

Castell Brynbuga

01291 672563
Woodbank, Llanhenwg, Sir Fynwy NP18 1LU07899751204

Dylid cofio na all fod priodas sifil neu bartneriaeth heb bresenoldeb swyddog cofrestru mewn mangre gymeradwy. Mae defnydd mangre yn dibynnu ar fod swyddog cofrestru ar gael. Bydd y Cofrestrydd Goruchwylio yn derbyn archebion darpariaethol ar unrhyw adeg.

A godir tâl?
Yn ogystal â chostau rhoi hysbysiad o’r briodas, mae ffi ychwanegol yn daladwy i’r Cofrestrydd Goruchwylio am seremonïau priodas a phartneriaeth sifil mewn mangre gymeradwy.

Cymeradwyo mangre

Cymeradwyo mangre ar gyfer priodas sifil a phartneriaeth sifil

Gwneud cais am y drwydded

Cysylltwch â Chofrestrydd Sir Fynwy ar 01873 735435, ceremonies@monmouthshire.gov.uk cyn gwneud cais am drwydded.