Skip to Main Content

Mae’r Swyddfa Gofrestru yn cynnig apwyntiadau ar gyfer cofrestru genedigaethau a marwolaethau, ac ar gyfer apwyntiadau hysbysiad cyfreithiol.

Os hoffech wneud apwyntiad, e-bostiwch ni – RegisterOffice@monmouthshire.gov.uk

neu ffoniwch ni ar 01873 735435.

Mae gennym hefyd ffurflen ar-lein lle gallwch gysylltu â ni am ein gwasanaethau.

Os hoffech gysylltu â ni am eich seremoni, e-bostiwch ni – Ceremonies@monmouthshire.gov.uk

neu ffoniwch y swyddfa ar 01873 735435. Rydym yn delio â nifer fawr o ymholiadau yn ddyddiol ac felly byddwch yn amyneddgar wrth i ni weithio drwyddynt.

Mae Swyddfa Gofrestru Sir Fynwy drws nesaf i Neuadd y Sir ym Mrynbuga

Cyngor Sir Fynwy

Rhadyr

Brynbuga

NP15 1GA

I gael mwy o wybodaeth neu os oes gennych ymholiad gallwch gysylltu â ni dros y ffôn yn

01873 735435

Mewn achos argyfwng tu allan i oriau swyddfa ffoniwch 0300 123 1055, os gwelwch yn dda

neu drwy e-bost registeroffice@monmouthshire.gov.uk

Rydym ar agor

Dyddiau Llun i ddyddiau Iau         09:00 – 13:00                     13:30 – 16:30

Dyddiau Gwener                              09:00 – 13:00                     13:30 – 16:00