GWASANAETH COFRESTRU SIR FYNWY

 

Mae Swyddfa Gofrestru Sir Fynwy drws nesaf i Neuadd y Sir ym Mrynbuga

 

Cyngor Sir Fynwy

Rhadyr

Brynbuga

NP15 1GA

I gael mwy o wybodaeth neu os oes gennych ymholiad gallwch gysylltu â ni dros y ffôn yn

01873 735435

Mewn achos argyfwng tu allan i oriau swyddfa ffoniwch 0300 123 1055, os gwelwch yn dda

neu drwy e-bost registeroffice@monmouthshire.gov.uk

Rydym ar agor

Dyddiau Llun i ddyddiau Iau         09:00 – 13:00                     13:30 – 16:30

Dyddiau Gwener                              09:00 – 13:00                     13:30 – 16:00