Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i chi gofrestru genedigaeth o fewn chwe wythnos (42 diwrnod). Os oedd y rhieni yn briod â’i gilydd adeg y geni gall y naill ai’r fam neu’r tad gofrestru’r enedigaeth. Os nad yw’r rhieni yn briod â’i gilydd, gall y fam fynychu ar ben ei hun ond ni all gofnodi manylion y tad os nad yw ef hefyd yn bresennol. Ffoniwch y swyddfa gofrestru os gwelwch yn dda os ydych angen mwy o wybodaeth 01873 735435.

Mae’n rhaid i chi gofrestru eich baban er mwyn cael tystysgrif geni. Gallwch wedyn hawlio hyn i hawlio budd-dal plant ac unrhyw fudd-daliadau teulu eraill a chael rhif Gwasanaeth Iechyd Gwladol y bydd eich meddyg ei angen.

Dylid cofrestru genedigaeth yn yr ardal lle digwyddodd. Os digwyddodd yr enedigaeth yn Sir Fynwy, bydd angen i chi wneud apwyntiad gyda swyddfa gofrestru Sir Fynwy.

Gallwch hefyd gofrestru yn yr Hybiau Cymunedol yn Nhrefynwy a Chas-gwent neu yng Ngwesty Nevill Hall, Y Fenni. Ar gyfer pob apwyntiad ffoniwch 01873 735435.

Ni chodir ffi am gofrestru’r enedigaeth, ond mae tystysgrif eni lawn yn £4 ddiwrnod y cofrestru. Mae hyn yn cynyddu i £7 y trannoeth ac i £10 ar ôl 28 diwrnod.

Ar ôl i’r enedigaeth gael ei gofrestru, os byddwch yn darganfod camgymeriad yn y cofnod, bydd ffi o hyd at £90 yn daladwy er mwyn cywiro’r cofnod yn y gofrestr. Cysylltwch â’r cofrestrydd i gael cyngor.

Os yw hyn yn fwy cyfleus, gellir rhoi manylion yr enedigaeth mewn swyddfa gofrestru arall drwy wneud datganiad.

Yn yr achos hwnnw anfonir dogfennau eich baban atoch yn y post o swyddfa’r Sir Fynwy pan dderbyniwyd y datganiad.

Seremonïau enwi sifil

Beth am groesawu eich baban newydd gyda diwrnod i’w gofio gyda’ch teulu a’ch ffrindiau? Os oes gennych ddiddordeb mewn seremoni enwi sifil, cysylltwch â swyddfa gofrestru Sir Fynwy ar 01873 735435.

Gwneud cais am dystysgrif