Novel Coronafeirws (COVID-19)

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn arwain yr ymateb i’r Coronafeirws yng Nghymru. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhoi diweddariad dyddiol ar sefyllfa Cymru gyfan am 3pm (os yw’r sefyllfa wedi newid)  https://phw.nhs.wales/news/public-health-wales-response-to-outbreak-in-wuhan-china/

Mae cyngor cyffredinol ar gael yma:

·         https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/