NEWYDDION DIWEDDARAF

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

o 24fed Ebrill 2021

  • Gall chwech o bobl o aelwydydd gwahanol gyfarfod yn yr awyr agored

o 26fed Ebrill 2021

  • Gall lletygarwch awyr agored gan gynnwys caffis, tafarndai a bwytai ailagor
  • Gall atyniadau awyr agored gan gynnwys ffair a pharciau thema ailagor
  • Gellir cynnal derbynfeydd priodas awyr agored ar gyfer hyd at 30 o bobl
  • Gall gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 30 o bobl ddigwydd

NEWYDDION DIWEDDARAFl

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Lleihau’r cyfnod hunan-ynysu a chwarantin ar gyfer y coronafeirws i ddeng niwrnod yng Nghymru

Ynglŷn â’r brechlyn

Dolenni Cyfieithu Amlieithog Brechiadau COVID-19

Cynllun cymorth hunanynysu

Cynllun rheoli’r coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru

Archebwch brawf yma https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 

Os gofynnir i chi hunan-ynysu, dylech wneud hynny er mwyn atal y feirws rhag lledaenu ymhellach. Cofiwch hunan-ynysu wrth aros am ganlyniadau prawf. 

Am wybodaeth a fydd yn ateb llawer o’ch cwestiynau, ewch i 

Olrhain cyswllt: eich cwestiynau

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am y system Profi, Olrhain, Diogelu 

Map Achosion Coronafeirws Sir Fynwy 

Gwelwch ein Strategaeth Coronafeirws yma: Strategaeth y Coronafeirws

Cliciwch ar y teils isod i ganfod gwybodaeth benodol am y gwasanaethau