Gwelwch ein Strategaeth Coronafeirws yma: Strategaeth y Coronafeirws

NEWYDDION DIWEDDARAF

Diogelu Cymru:

Darllenwch y canllawiau cyfredol.
 

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

Diogelu Cymru:

Darllenwch y canllawiau cyfredol.
 

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 28 Mawrth ymlaen

  • dim ond mewn lleoliadau iechyd a gofal y mae’n ofynnol gwisgo gorchudd wyneb yn ôl y gyfraith
  • rhaid i weithleoedd a safleoedd sy’n agored i’r cyhoedd barhau i gynnal asesiadau risg coronafeirws

O 18 Ebrill ymlaen

  • os bydd y sefyllfa bresennol o ran iechyd y cyhoedd yn parhau’n sefydlog, bydd yr holl gyfyngiadau sy’n weddill yn cael eu dileu

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Lleihau’r cyfnod hunan-ynysu a chwarantin ar gyfer y coronafeirws i ddeng niwrnod yng Nghymru

Ynglŷn â’r brechlyn

Dolenni Cyfieithu Amlieithog Brechiadau COVID-19

Cynllun cymorth hunanynysu

Cynllun rheoli’r coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru

Archebwch brawf yma https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 

Os gofynnir i chi hunan-ynysu, dylech wneud hynny er mwyn atal y feirws rhag lledaenu ymhellach. Cofiwch hunan-ynysu wrth aros am ganlyniadau prawf. 

Am wybodaeth a fydd yn ateb llawer o’ch cwestiynau, ewch i 

Olrhain cyswllt: eich cwestiynau

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am y system Profi, Olrhain, Diogelu 

Cliciwch ar y teils isod i ganfod gwybodaeth benodol am y gwasanaethau