Cyfnod Clo Byr – Cymorth Busnes

Cofio 2020 – Canllawiau ynghylch cyflawni gweithgarwch y Cofio’n ddiogel yng Nghymru

Cyfnod Atal Byr – Cwestiynau Busnes am y Rhesymeg a’r Amserlen

Gwybodaeth am y cyfnod glo byr llym: cwestiynau cyffredin

Os oes gennych unrhyw symptomau o glefyd y coronafeirws, rhaid i chi gael prawf a rhaid i’ch cartref cyfan hunan-ynysu ar unwaith. 

  • Peswch parhaus newydd  
  • Tymheredd uchel  
  • Colli blas a/neu’n methu ag aroglu 

Archebwch brawf yma https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 

Os gofynnir i chi hunan-ynysu, dylech wneud hynny er mwyn atal y feirws rhag lledaenu ymhellach. Cofiwch hunan-ynysu wrth aros am ganlyniadau prawf. 

Am wybodaeth a fydd yn ateb llawer o’ch cwestiynau, ewch i 

Olrhain cyswllt: eich cwestiynau

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am y system Profi, Olrhain, Diogelu 

Map Achosion Coronafeirws Sir Fynwy 

Gwelwch ein Strategaeth Coronafeirws yma: Strategaeth y Coronafeirws

Cliciwch ar y teils isod i ganfod gwybodaeth benodol am y gwasanaethau