Gwelwch ein Strategaeth Coronafeirws yma: Strategaeth y Coronafeirws

NEWYDDION DIWEDDARAF

Helpu diogelu Cymru:

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 0. Darllenwch y canllawiau cyfredol.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O ddydd Llun 11 Hydref

Bydd yn ofynnol i bobl ddangos Pàs COVID y GIG i brofi eu bod naill ai wedi’u brechu’n llawn neu wedi cael Prawf Llif Unffordd negatif yn ddiweddar, er mwyn mynd i mewn i’r lleoliadau a’r digwyddiadau canlynol:

  • Clybiau nos
  • Digwyddiadau dan do heb seddi sy’n cynnwys mwy na 500 o bobl, lle mae pobl yn cymysgu’n agos am gyfnodau hir
  • Digwyddiadau awyr agored heb seddi sy’n cynnwys dros 4,000 o bobl, lle bydd pobl yn cymysgu’n agos am gyfnodau hir
  • Unrhyw ddigwyddiad, o unrhyw natur, sydd â mwy na 10,000 o bobl yn bresennol

NEWYDDION DIWEDDARAFl

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Lleihau’r cyfnod hunan-ynysu a chwarantin ar gyfer y coronafeirws i ddeng niwrnod yng Nghymru

Ynglŷn â’r brechlyn

Dolenni Cyfieithu Amlieithog Brechiadau COVID-19

Cynllun cymorth hunanynysu

Cynllun rheoli’r coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru

Archebwch brawf yma https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 

Os gofynnir i chi hunan-ynysu, dylech wneud hynny er mwyn atal y feirws rhag lledaenu ymhellach. Cofiwch hunan-ynysu wrth aros am ganlyniadau prawf. 

Am wybodaeth a fydd yn ateb llawer o’ch cwestiynau, ewch i 

Olrhain cyswllt: eich cwestiynau

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am y system Profi, Olrhain, Diogelu 

Map Achosion Coronafeirws Sir Fynwy 

Cliciwch ar y teils isod i ganfod gwybodaeth benodol am y gwasanaethau