Skip to Main Content

I wneud cais i newid enw neu ychwanegu enw at eiddo/cyfeiriad sydd â rhif

Nodiadau pwysig cyn cyflwyno cais

Darllenwch y canllawiau’n fanwl os gwelwch yn dda.

Dylid caniatáu digon o amser ar gyfer eich cais. Caiff yr amserlenni eu nodi yn y Cwestiynau Cyffredin.

I lenwi ein ffurflen ar-lein, mae’n rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda Fy Sir Fynwy; cliciwch yma i ganfod sut neu i fynd i eicon Fy Sir Fynwy ar dudalen gartref ein gwefan. Os hoffech i ni anfon ffurflen bapur, atoch, cysylltwch os gwelwch yn dda â 01633 644644 a gofyn am Enwi a Rhifo Strydoedd