Clare Hamer: Careline team member photograph Clare Hamer, Cymhorthydd Cefnogaeth Careline –

Responsible for general administration, marketing of the service and general all round IT wizard, she also arranges returns and closure of accounts. Clare has an interest in specialist technology and leads on provision of complex equipment.

Jayne Chiplin: Careline team member photograph Jayne Chiplin, Cymhorthydd Cefnogaeth Technegol Careline –

Cyfrifol am osod offer newydd, cynnal a chadw cyffredinol a datrys problemau cyffredinol. Mae Jayne hefyd yn cydlynu gydag anfonebau.

 

  Sarah Turvey-Barber, Rheolwr Careline –

Mae Sara yn rheoli cyfeiriad gweithredol a strategol y gwasanaeth ac mae ganddi brofiad enfawr o fewn darpariaeth technoleg gynorthwyol. Mae’n cadeirio grŵp TECS Cymru-gyfan i hybu newid a hyrwyddo gwelliant. Sarah hefyd yw Cyfarwyddwr Cymdeithas Gwasanaethau Teleofal Cymru.

Cysylltwch â thîm Careline:

Ffôn: 01633 644466

E-bost: Careline@monmouthshire.gov.uk

Facebook: MCC Careline

Twitter: @MCC_Careline