Sam Jones, Cymhorthydd Cefnogaeth Careline –

Cynorthwy-ydd cymorth Llinell Ofal

Mae Sam yn arwain gweinyddiaeth gyffredinol a marchnata’r gwasanaeth tra hefyd yn gyfrifol am ddychwelyd a chau cyfrifon. Mae hi hefyd yn rhannu swydd Swyddog Teleofal Llinell Ofal yn rhan amser gyda Clare Hamer.

samanthajones@monmouthshire.gov.uk or 07971 703290/01633 644466

Clare Hamer 

Swyddog Teleofal Llinell Ofal

Clare Hamer/Sam Jones

Rhennir y swydd hon gyda Clare Hamer a Sam Jones. Mae’r rôl yn caniatáu ar gyfer darparu cymorth gweinyddol a thechnegol arbenigol mewn perthynas â darparu holl osodiadau Llinell Ofal a Thechnoleg Gynorthwyol. Mae Clare a Sam hefyd yn cwblhau’r holl asesiad ar gyfer offer cymhleth sy’n cynnwys synwyryddion gwely, synwyryddion codwm ac offer epilepsi.

Mae Clare wedi bod yn ymwneud â darparu offer cymhleth ers peth amser ac mae’n dipyn o arbenigwr pwnc, ymunodd Sam â’r gwasanaeth ar ddiwedd 2021 gyda llu o brofiad o gymorth tai ac

clarehamer@monmouthshire.gov.uk 01633 644407/07917 172576

Jayne Chiplin, Cymhorthydd Cefnogaeth Technegol Careline –

Cyfrifol am osod offer newydd, cynnal a chadw cyffredinol a datrys problemau cyffredinol. Mae Jayne hefyd yn cydlynu gydag anfonebau.

JayneChiplin@monmouthshire.gov.uk 01633 644478/07500 608271

Sian Mawby – Rheolwr Strategol a Byw’n Gynaliadwy

Fel Rheolwr Strategol a Byw’n Gynaliadwy mae rôl Sian yn cynnwys y cyfrifoldeb am reolaeth weithredol a strategol y gwasanaeth Llinell Ofal. Y flaenoriaeth ar hyn o bryd i’r gwasanaeth yw mudo defnyddwyr lle bo’n briodol o’r offer analog traddodiadol sy’n defnyddio llinell ffôn llinell dir y cwsmer a symud drosodd i offer sy’n seiliedig ar SIM symudol. Manteision hyn yw ei fod yn caniatáu ar gyfer mwy o bersonoli lle mae’r offer wedi’i leoli yn eiddo’r cwsmer ac yn caniatáu diagnosis o bell ar gyfer unrhyw waith cynnal a chadw a diffygion. Lle bo modd, mae Sian yn gweithio ar sail ranbarthol i sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i ddatblygu gyda’r dechnoleg ddiweddaraf a bod y gwasanaeth yn parhau i wella

Mae Sian fel arfer yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Mercher a sianmawby@monmouthshire.gov.uk 01873 735927 neu 07976 654300.

E-bost: Careline@monmouthshire.gov.uk

Facebook: MCC Careline

Twitter: @MCC_Careline