Skip to Main Content

Hyb Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Sir Fynwy

Dewch i fwrw golwg ar ein llyfryn newydd, Cymorth Ariannol i Deuluoedd Sir Fynwy. Y cymorth sydd ar gael adech eich beichiogrwydd ac yna drwy’r blynyddoedd ysgol.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am unrhyw un o’r ffrydiau ariannu hyn, e-bostiwch.

? Ffôn: 01633 644527

? E-bost: childcare@monmouthshire.gov.uk 

? Hyb Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant – Sir Fynwy


InFaCT –Integreiddio Teuluoedd a Chymunedau

Yma i helpu grymuso teuluoedd. Eich cysylltu chi a’ch teulu gyda gwasanaethau a chyfleoedd yn y gymuned.

Gall InFaCT eich cysylltu chi, eich teulu a’ch plant gyda gwasanaethau, gweithgareddau a chyfleoedd perthnasol o fewn y gymuned. Ein nod yw grymuso teuluoedd drwy ddynodi anghenion a phroblemau ar y cyfle cynharaf, a chryfhau cymunedau drwy gefnogi syniadau newydd a dod â phobl o’r un anian ynghyd.

Rhai enghreifftiau o bethau y gwnaethom helpu gyda nhw yn y flwyddynn ddiwethaf:

  • Gwybodaeth o grwpiau lleol a chyfleoedd, gweithgareddau a hobïau.
  • Bywyd cartref a chyllid, derbyn y budd-daliadau cywir, grantiau, banciau bwyd, talebau bwyd neu oergelloedd cymunedol a help gyda phryderon costau byw.

infact@monmouthshire.gov.uk

?01291 691 330

?InFaCT – Monmouthshire