Ysgol gynradd gymunedol (ystod oed 3 oed i 11 oed)

Ysgol Gymraeg Y Fenni

Pennaeth: Sarah Oliver

Cyfeiriad: Heol Dewi Sant, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 6HF

Ffôn: 01873 852388

E-bost: ysgolgymraegyfenni@monmouthshire.gov.uk

Gwefan: http://www.ysgolyfenni.co.uk/

Ysgol Y Ffin

Canolfan Drochi Iaith Gymraeg

Pennaeth: Mrs C Daniel

Cyfeiriad: Sandy Lane, Cil-y-coed, Sir Fynwy NP26 4NA

Safle ategol Trefynwy, Heol Rockfield, Trefynwy Sir Fynwy, NP25 5BA

Ffôn: 01291 420331

E-bost: ysgolgymraegyffin@monmouthshire.gov.uk

Gwefan: https://www.ysgolyffin.com/

Addysg uwchradd

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Pennaeth: Mrs H Rogers

Cyfeiriad: Heol Folly, Trefddyn, Pont-y-pŵl, NP4 8JD (102)

Ffôn: 01495 750405

E-bost: yggswyddfa@gwynllyw.schoolsedu.org.uk

Gwefan: http://gwynllyw.weebly.com/

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

Pennaeth: Mrs Eirian Jones

Cyfeiriad: Ffordd Dyffryn, Dyffryn, Casnewydd NP10 8BX

Ffôn: 01633 851614

E-bost: gwent.iscoed@newportschools.wales

Gwefan: http://www.gwentiscoed.cymru/