A oeddech yn gwybod nad yw’n rhy hwyr i ystyried Addysg Cyfrwng Cymraeg ar gyfer eich plentyn, hyd yn oed os nad oeddynt wedi mynychu Meithrinfa/Ysgol Gynradd Gymraeg ar ddechrau eu haddysg?

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi sefydlu Canolfan Drochi Hwyr ar gyfer yr Iaith Gymraeg er mwyn caniatáu plant i ddod yn ddigon rhugl i drosglwyddo i Ysgol Cyfrwng Cymraeg.

Os hoffech ystyried yr opsiwn yma ar gyfer eich plentyn, yna cysylltwch ag Ysgol Y Ffin yn uniongyrchol drwy ffonio 01291 420331