Uned 1 Tŷ Hanbury, Stryd Gymreig, Cas-gwent

Manylion Gosod

Dolen Cynllun Llawr Daear 

Ffurflen Tendr Rhent

Cyfarwyddiadau Canllawiau Tendr

Gwahoddir Cynigion Rhent drwy Dendr Anffurfiol ac mae’n rhaid eu hanfon erbyn 5pm ddydd Iau 29 Mehefin 2017 fan bellaf.

Rhaid cyflwyno cynigion yn y fformat priodol.

Mae ffurflen tendr a chyfarwyddiadau ar gael gan Tîm Stadau 01633 644417 / estates@monmouthshire.gov.uk

Os hoffech wneud cynnig rhentu, cysylltwch â’r Tîm Stadau ar  Ffôn: 01633 644417 / estates@monmouthshire.gov.uk a all roi ffurflen Tendr a chyfarwyddiadau i chi a hefyd helpu gydag unrhyw ymholiadau a all fod gennych a/neu drefnu cyfle gweld.