Mae Drych Gwelededd fel arfer yn ddrych acrylig cromliniol, a ddefnyddir yn aml i wella gwelededd o amgylch corneli dall

Yn unol â chanllawiau blaenorol a gyhoeddwyd gan yr Adran Drafnidiaeth, nid yw Cyngor Sir Fynwy yn cefnogi gosod drychau ar y briffordd.

Y rheswm am hyn yw, yn hytrach na gwella diogelwch, gall drych gynyddu risgiau diogelwch mewn rhai amgylchiadau. Mae’n ddigon posibl y bydd y canlynol yn codi o leoli drych ar y briffordd a gallent ddylanwadu’n negyddol ar ddiogelwch ar y ffyrdd.

Gall hyn fod oherwydd y rhesymau canlynol:

  • Gwyrdroad delwedd a adlewyrchir, golau o olau haul neu briflampau sy’n effeithio ar weledigaeth y gyrrwr.
  • Materion gwelededd yn ystod tywydd gwael (glaw, eira a rhew), gan ystumio neu gyfyngu ar welededd o’ch blaen.
  • Anhawster barnu o ddelwedd y drych beth yw cyflymder cerbyd sy’n agosáu.
  • Creu dibyniaeth afresymol ar y drych.
  • Gall y ddelwedd gyfyngedig hefyd beryglu diogelwch beicwyr nad ydynt efallai’n ymddangos yn y drych.
  • Materion cynnal a chadw, gan fod drychau’n cael eu difrodi a’u cam-alinio’n hawdd.