Defnyddir labeli bwyd i roi gwybodaeth i ni fel y gallwn ddewis rhwng bwydydd. Mae rheolau sy’n ein diogelu rhag hawliadau heb fod yn wir neu ddisgrifiadau camarweiniol, ac mae canllawiau clir am yr hyn y gall labeli ei ddangos.

Mae’n ofyniad cyffredinol fod pob label bwyd yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol. Mae crynodeb o’r gofynion ar gael yma.