Gallwch roi gwybod yn gyfrinachol, ond wrth gofrestru eich manylion fe allwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd, a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau AppleAndroid a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Mae diogelwch bwyd yn ddisgyblaeth wyddonol sy’n disgrifio trin, paratoi a storio bwyd mewn ffyrdd sy’n atal salwch a gludir mewn bwyd. Mae hyn yn cynnwys nifer o weithdrefnau y dylid eu dilyn i osgoi peryglon iechyd a allai fod yn ddifrifol.

Gall bwyd drosglwyddo clefydau o berson i berson yn ogystal bod yn gyfrwng twf ar gyfer bacteria a all achosi gwenwyn bwyd. Mae trafodaethau ar ddiogelwch bwyd genetig yn cynnwys materion megis effaith bwyd a addaswyd yn enetig ar iechyd cenedlaethau’r dyfodol a halogiad genetig ar yr amgylchedd, a all ddinistrio amrywiaeth biolegol naturiol.

I wneud cwyn am Ansawdd Bwyd, llenwch ein ffurflen ar-lein.

Mwy…

  • Cynllun Graddio Hylendid Bwyd
  • Cymeradwyaeth ar gyfer safleoedd cynhyrchu bwyd
  • Busnesau Bwyd: Hylendid ac Archwiliadau
  • Rheoli tymheredd bwyd

 

  • Cofrestru safleoedd bwyd

 

  • Hyfforddiant hylendid bwyd

 

  • Labelu bwyd

 

  • Samplo bwyd

 

  • Y Gwasanaeth Bwyd