Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu llinell gymorth ar gyfer pobl sydd yn dod i Gymru o Wcráin ac i bobl sydd yn noddwyr er mwyn darparu cyngor a chanllawiau.
Ar gyfer y sawl sydd yn ffonio o’r DU, y rhif ffôn yw: Rhadffôn 0808 175 1508;

Ar gyfer y sawl sydd yn ffonio o wledydd y tu hwnt i’r DU, y rhif ffôn yw: +44 (0)20 4542 5671.

Os ydych angen cefnogaeth bellach neu’n ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, yna cysylltwch gyda Chyngor Sir Fynwy ar ukrainesupport@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch ein canolfan gyswllt ar 01633 644644.

999 – Dylid ond defnyddio rhif yma mewn argyfyngau meddygol / sy’n berygl bywyd.

Meddyg Teulu y tu allan i oriau swyddfa arferol: 111

Llinell Gymorth Ddeintyddol Aneurin Bevan: 01633 744387

Cyngor Ar Bopeth Cymru gwefan neu ffôn 0800 702 2020.

Ceisiadau am le mewn ysgolion ffoniwch 01633 644508 neu e-bostiwch  accesstolearning@monmouthshire.gov.uk

Tîm Cludiant Ysgol ar 01633 644777 neupassengertransportunit@monmouthshire.gov.uk

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda’r Adran Tai: 01633 644644 neu HousingOptions@monmouthshire.gov.uk er mwyn siarad gyda’r swyddog ar ddyletswydd.  Y rhif i’w defnyddio adeg argyfyngau y tu allan i oriau swyddfa arferol yw 01633 644644.

Mae llinell gymorth Iechyd Meddwl CALL (Cyngor Gyngor a Gwrando’r Gymuned) ar gael 24 awr y dydd i wrando a rhoi cefnogaeth. Ffoniwch 0800 132737 neu tecstiwch HELP i 81066.

Tîm Help Cynnar ar gyfer Plant: Ffôn: 01291 635669 E-bost: ChildDuty@monmouthshire.gov.uk

Diogelu Oedolion: Ffôn: 01873 735492 E-bost: mccadultsafeguarding@monmouthshire.gov.uk

Tîm Ar Ddyletswydd Brys y Tu Allan i Oriau Swyddfa Arferol ac ar Ŵyl y Banc: Ffôn: 0800 328 4432

Llinell Gymorth Wcráin Barnardo’s – Rydym yn cynnig cyngor, cefnogaeth a therapi cyfrinachol am ddim yn Wcreineg a Rwsieg er mwyn helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n ffoi o’r gwrthdaro yn Wcráin. Am fwy o wybodaeth ffoniwch radffôn 0800 148 8586 E-bostiwch ni yn ukrainiansupport@barnardos.org.uk