Mae datblygiadau yn debygol o gael effaith ar y dirwedd a dylent geisio cysoni a bod yn ystyrlon o nodweddion tirwedd y safle. Wrth gyflwyno cais cynllunio byddai graddfa’r datblygiad yn pennu lefel y wybodaeth sydd ei hangen er mwyn asesu’r effaith ar y dirwedd. Gallwn ddarparu gwybodaeth am hyn ar y cam cyn-ymgeisio (dolen) neu weler y rhestr wirio tirwedd yma.

Rhestr Wirio