Mae Henebion Cofrestredig yn cynnwys ystod o adeiladau a safleoedd archeolegol yr ystyrir eu bod o bwys cenedlaethol.

Yn gyffredinol, mae Henebion Cofrestredig yn adfeilion neu’n rhannol-adfail neu’n wrthgloddiau. Lle mae adeiladau yn fwy cyflawn, ac yn cael eu hystyried i fod o bwysigrwydd cenedlaethol, cânt eu diogelu fel adeiladau rhestredig.

Chwiliwch am Henebion Cofrestredig yma

Canllawiau ar Henebion Cofrestredig