Dilynwch y dolenni isod am wybodaeth am adeiladau rhestredig, canllawiau ar wneud gwaith, cyllid ac ati

Cadw

Beth yw Rhestru?

Caniatâd Adeilad Rhestredig

Materion Cynnal a Chadw

Rheoli Newid

Egwyddorion Cadwraeth

Canllawiau Defnyddiol Eraill

Polisi Cynllunio Cymru Pennod 10: dolen 

Yr Amgylchedd Hanesyddol

Nodyn Cyngor Technegol 24

Polisi a Deddfwriaeth

Historic England

https://historicengland.org.uk/advice/

Historic Scotland

https://www.historicenvironment.scot/advice-and-support/
https://www.historicenvironment.scot/about-us/what-we-do/conservation/conservation-advice/
https://www.historicenvironment.scot/archives-and-research/publications/?publication_type=42

Mae llawer o gyrff wedi’u sefydlu i gynorthwyo perchnogion adeiladau rhestredig ac mae’n berthnasol i adeiladau o bob oed: 

Amwynderau ar y Cyd

http://www.jcnas.org.uk/

SPAB

https://www.spab.org.uk/

A Stitch in Time

https://www.ihbc.org.uk/stitch/Stitch%20in%20Time.pdf

IHBC

http://www.ihbc.org.uk/

Y Comisiwn Brenhinol

https://rcahmw.gov.uk/

Y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol

https://cadw.gov.wales/historicenvironment/recordsv1/historicenvironmentrecords/?skip=1&lang=cy

Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg Gwent

http://www.ggat.org.uk/

Archwilio

https://www.archwilio.org.uk/arch/

Coflein

https://www.coflein.gov.uk/