Skip to Main Content

Os gwrthodir eich cais, mae gennych hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig arweiniad ar y broses apelio.