Skip to Main Content

Rhestr Cynllunio wythnosol

Edrychwch ar ein rhestr o geisiadau sy’n cael eu hystyried a cheisiadau cynllunio wedi’u penderfynu ar-lein. Angen darllenydd Adobe Acrobat.

Ffurflenni cais a chyfarwyddyd

Gellir cyflwyno ceisiadau’n electronig i’r Cyngor gan ddefnyddio gwefan y Porth Cynllunio (safle allanol) ac mae’r safle hefyd yn cynnwys cyngor am y system cynllunio

Gweld ceisiadau

Gellir gweld ac olrhain ceisiadau ar-lein. Gallwch wneud sylwadau neu wrthwynebiadau ar unrhyw geisiadau cyfredol. Nodwch bydd angen cyfeirnod y cais i wneud sylw neu wrthwynebiad. Bydd eich sylwadau’n cael eu hadolygu gan swyddog cynllunio a byddant yn cael eu hystyried fel rhan o’r broses gyffredinol o benderfynu. Am unrhyw gymorth, cysylltwch â planning@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch 01633 644 880

Cadw Cofnodion

Bydd yr holl gofnodion cynllunio yn cael eu cadw yn unol â’n Hatodlen Cadw Cofnodion

Gallwch gofrestru i dderbyn hysbysiadau ar e-bost am unrhyw geisiadau cynllunio yn eich ardal chi. Ewch i adran Fy Mapiau o’r wefan am ragor o wybodaeth.