Skip to Main Content

Wedi’r mabwysiadu anfonwyd arolwg bodlonrwydd i’r holl unigolion a’r sefydliadau hynny a gymerasai ran yn y broses; cyflawnwyd y rownd derfynol hon o ymgynghori i asesu fel mae unigolion, asiantiaid a sefydliadau wedi cymryd rhan yn y broses. Mae adroddiad ar ganlyniadau’r arolwg hwn ar gael i’w weld.