Mae Cyngor Sir Fynwy yn gallu cynnig cymorth ariannol i berchnogion eiddo drwy fentrau benthyca Llywodraeth Cymru.

Gellir benthyg symiau benthyciadau o £5000 – £25,000 yn ddi-log.

Caiff y benthyciad ei sicrhau fel arwystl cyfreithiol yn erbyn yr eiddo gwag, yn debyg i’r diogelwch sy’n ofynnol ar forgais.

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnig tri chynnyrch benthyciad di-log:

1). Benthyciad Perchennog/Meddianwyr

Wedi’i gynnig i berchnogion eiddo gyda thymor ad-dalu yn dibynnu ar ddefnydd terfynol yr eiddo, hynny yw,

Os yw’r perchennog yn bwriadu meddiannu’r eiddo ar ôl ei adnewyddu, mae’r tymor hyd at 9 mlynedd.

Os nad yw’r perchennog yn bwriadu meddiannu – hyd at 5 mlynedd.

Gellir ad-dalu benthyciadau yn llawn, cyn yr amser hwnnw, heb orfod talu costau ychwanegol. Canllawiau Perchenogion – Terfynol 2020

2). Benthyciad Landlord/Datblygwr

Symiau benthyg o (£5,000 – £25,000 fesul eiddo hyd at uchafswm o 10 eiddo – £250,000)

Cynigiwyd i ddatblygwyr sy’n prynu eiddo gwag i ailddechrau eu defnyddio unwaith eto. Bydd telerau ad-dalu yn dibynnu ar y defnydd terfynol o’r eiddo a adnewyddwyd:

Os yw’r eiddo i gael ei werthu ar ôl ei adnewyddu y cyfnod yw 2 flynedd

Os yw’r eiddo i gael ei rentu am bris rhent y farchnad, y cyfnod yw 5 mlynedd.

Os yw’r eiddo am gael ei rentu ar Gyfradd Lwfans Tai Lleol, ac mae gan y Cyngor hawliau enwebu, y cyfnod yw 9 mlynedd. Canllawiau Landlordiaid – Terfynol 2020

3) Benthyciad Adbrisiant Eiddo (BAE)

Symiau benthyciad ar gael o £5,000 i £25,000 sydd ar gael i’r ymgeiswyr hynny yr ystyrir eu bod ‘mewn perygl’ neu’n agored i niwed oherwydd yr oerfel. Benthyciadau BAE – Canllawiau 2020

Codir ffioedd am weinyddu’r cais am fenthyciad. Cyfeiriwch at ddogfennau canllaw y cynnyrch benthyciad y mae gennych ddiddordeb ynddo am y ffi berthnasol.

Cysylltwch â ni

Steve Griffiths

Swyddog Strategaeth a Pholisi / Tai a Chymunedau

Rhif Ffôn: 01633 644455

Ffôn Symudol: 07785778028 E-bost / stephengriffiths@monmouthshire.gov.uk