Skip to Main Content

Pan gyflwynir Gorchymyn Rheoleiddio Traffig i ddechrau, mae cyfnod ymgynghori lle gall y cyhoedd roi sylwadau ar gyflwyno’r gorchymyn a mynegi unrhyw bryderon. Defnyddiwch y tabiau islaw i weld ein ymgynghoriadau presennol a sut y gallwch gyflwyno sylw.