Defnyddiwch y ffurflen islaw er mwyn cyflwyno eich sylwadau ar Orchymyn Rheoleiddio Traffig.

Yn lle hynny, gallwch anfon datganiad ysgrifenedig i Bennaeth Creu Lleoedd, Adfywio, Priffyrdd a Llifogyddyn Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA.