Canolfan Menter Gymunedol y Fenni: gallent roi cymorth a chyngor ar amrywiaeth o faterion a chynnal cymorthfeydd galw heibio gan lawer o sefydliadau cymorth lleol.  Mae gan y ganolfan hefyd rai parseli bwyd a gellir cysylltu â nhw drwy ebostio info@acepartnership.co.uk  neu ffonio 01873 853623

Mae Cwtch Angels, sydd wedi’i leoli yn Hatherleigh Place (ger Homemakers) yn rhedeg oergell gymunedol a gall helpu gyda phob math o hanfodion.  Cysylltwch ag Annie Hartwright ar 07983425560

Gall Canolfan Gymunedol y Fenni yn aml ddarparu bwyd brys a gellir cysylltu â hwy ar 07751 666481 a 0782 1627038. Mae’r ganolfan hefyd yn darparu slotiau galw heibio i lawer o asiantaethau cymorth a chegin gymunedol boblogaidd iawn.

Gall Eglwys Gateway, Y Fenni ddarparu prydau poeth i bobl mewn angen.  Ffoniwch 01873 853126 neu ebostiwch info@gatewaychurch.cymru 

Banc bwyd y Fenni:

Ar agor dydd Mawrth 1 i 4pm a dydd Gwener 10-12.30, drwy apwyntiad yn unig

Ffôn: 07340 795328

Ebost: info@abergavenny.foodbank.org.uk