Ysbrydoli i Gyflawni

Sgiliau Cyflogaeth ar gyfer dysgwyr Ôl-16.

https://www.monmouthshire.gov.uk/employment-skills/inspire2achieve/

Prosiect Codi Pontydd

Gweithgareddau, hwyl, cyfeillgarwch a phrofiadau cysylltiedig â gwaith ar gyfer pobl ifanc gydag anghenion ychwanegol rhwng 14 a 25 oed yn Sir Fynwy.

http://buildingbridgesproject.org.uk/links.htm

Gyrfa Cymru

https://gyrfacymru.llyw.cymru/

Braenaru ADY

Mae pontio o’r ysgol i addysg a hyfforddiant
ôl-16 yn gyfnod pwysig iawn ym mywyd pob
person ifanc.

https://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2022/10/ALN-Pathfinder-Colleges-Wales-Monmouthshire-CYM.pdf