Skip to Main Content

A ydych chi’n ddi-waith neu allan o’r system addysg?

A oes angen cymwysterau neu sgiliau’n seiliedig ar waith arnoch?

A ydych am wella’ch hyder?

Os ateboch ydw i unrhyw rhai o’r cwestiynau uchod, neu os hoffech wella’ch cyfle i gael swydd, efallai y gall hyfforddiant Sir Fynwy eich helpu.

Mae hyfforddiant Sir Fynwy yn gweithio gyda nifer o bartneriaid sy’n darparu ystod o wasanaethau a all rhoi i ch’r sgiliau a’r cymorth sydd eu hangen arnoch i ddechrau gweithio.

Gall hyfforddiant Sir Fynwy eich helpu gyda:

  • Sgiliau seiliedig ar waith
  • Cludiant
  • Cymwysterau Achrededig
  • Cymorth i bobl 16- 25 oed
  • Gwirfoddoli
  • Cyngor ar Yrfaoedd
  • Sut i ddod yn warchodwr plant

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â monmouthshiretraining@monmouthshire.gov.uk