Skip to Main Content
funded by UK government

Astudiaeth Achos – Meistroli’r data

Darganfyddwch sut mae Milking Solutions, yr unig wneuthurwr offer godro yng Nghymru, yn trosoli data’r cwmni i yrru twf a phroffidioldeb trwy becyn cymorth wedi’i ariannu’n llawn ac wedi’i deilwra gan Ganolfan Agri-Tech Hartpury.

Ynglŷn â Phrosiect TaLK Hartpury

Rydym yn eich cefnogi chi a’ch busnes trwy ddarparu hyfforddiant ac arweiniad busnes, llwyfan ar gyfer rhannu gwybodaeth ac ystod eang o hyfforddiant.  Mae hyn i gyd wedi’i anelu at gefnogi datblygiad sgiliau digidol newydd o fewn y gymuned amaethyddol.  

Gadewch i ni ddechrau sgwrs! agri-tech@hartpury.ac.uk 📞01452 702607.

Diolch i Milking Solutions am ganiatáu i ni ffilmio’r astudiaeth achos hon.

Mae’r prosiectau hyn [wedi’u hariannu/ariannu’n rhannol] gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.