Croeso cynnes iawn gan Dîm Datblygu Gweithlu Mynwy

Cafodd yr adran hon ar ein gwefan ei llunio i gefnogi anghenion hyfforddiant hanfodol pawb yn ystod y cyfnod eithriadol hwn.

Mae’r adran hon yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am hyfforddiant am ‘unrhyw beth a phopeth’. Byddwn yn rhoi sylw i wybodaeth am e-ddysgu, y pecyn cymorth hyfforddiant cyntaf a diweddariad COFRESTRU. Mae ein tîm yn brysur yn gweithio ar y pecynnau cymorth hyfforddiant cyntaf ac ychwanegir atynt dros yr ychydig wythnosau nesaf. Maent yma i helpu a’n cefnogi i gyd dros y 6 mis nesaf.

TRIN POBL Â LLAW

Cylchlythyr Datblygu Gweithlu Mynwy #1

Cylchlythyr Datblygu Gweithlu Mynwy #2

Cylchlythyr Datblygu Gweithlu Mynwy #3 rhifyn arbennig CPR (awto-gadw)

Pecyn Cymorth #2 Beth mae’r Ddeddf yn ei Olygu i Fi – Cyflwyniad i’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Pecyn Cymorth #2 – Beth mae’r Ddeddf yn ei Olygu i Fi – Cyflwyniad i’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Pecyn Cymorth #3 – Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol

Pecyn Cymorth #3 Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol