Skip to Main Content

Yn Sir Fynwy mae gennym 5 Canolfan Adnoddau Arbenigol sy’n darparu ar gyfer amrywiaeth o anghenion dysgu ychwanegol. Mae 3 o’r Canolfannau Adnoddau Arbenigol wedi’u cysylltu ag Ysgolion Cynradd ac mae 2 wedi’u cysylltu ag Ysgolion Uwchradd. Caiff derbyniadau i’r Canolfannau Adnoddau Arbenigol eu gwneud drwy’r Tîm ADY yn yr Awdurdod Lleol. 

Edrychwch ar y canolfannau isod.

Canolfan-Adnoddau-Arbenigol-Ysgol-Gyfun-Trefynwy