Caiff cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol yn gyffredinol ei gyfyngu i ddisgyblion sy’n mynychu eu hysgol dalgylch neu ysgol agosaf ac sy’n byw fwy na 1.5 milltir o’u hysgol dalgylch ar gyfer Cynradd a mwy na 2 filltir ar gyfer Uwchradd. 

Adolygwch y polisi ac yna cwblhewch y ffurflen gais ar-lein ar Fy Sir Fynwy. Os nad ydych wedi cofrestru’n barod ar gyfer Fy Sir Fynwy bydd angen i chi wneud hyn, yn defnyddio’r ddolen islaw, cyn llenwi’r ffurflen gais.

Drwy gofrestru a llenwi’r ffurflen ar-lein gallwch olrhain cynnydd eich cais a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf wrth iddi gael ei phrosesu. Unwaith y bydd wedi cael ei chofrestru, bydd y ffurflen gais ar gael dan ardal Ysgolion a Dysgu Fy Sir Fynwy.

Os ydych wedi cofrestru’n barod yn defnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau Apple, Android a Windows, yna gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Cliciwch yr eicon islaw i lenwi’r ffurflen –