Skip to Main Content

Mae Uned Cludiant Teithwyr Sir Fynwy yn cynnig dewis eang o fysiau a bysiau mini y gellir eu llogi a’u defynddio ar gyfer:

  • Trosglwyddiadau ysgol
  • Teithiau ysgol
  • Neu Bob diben ysgol ac addysgol (h.y. colegau/prifysgolion)

Mae Uned Cludiant Teithwyr Sir Fynwy yn darparu gwasanaeth o safon uchel am brisiau cystadleuol ac yn cynnig:

  • cerbydau â lle i 16-70 o bobl
  • bysiau moethus (gyda chyfleusterau toiled a lluniaeth)
  • adrannau bagiau ar lawer o gerbydau
  • cerbydau gyda mynediad i bobl anabl ar gael i’w llogi
  • pob cerbyd â gwregysau diogelwch
  • pob gyrrwr wedi cael gwiriad Swyddfa Gofnodion Troseddol (CRB) manwl

Am ragor o wybodaeth neu i gael dyfynbris, cysylltwch ag Uned Cludiant Teithwyr Sir Fynwy:

E-bost: PrivateHire@Monmouthshire.gov.uk
Ffôn: 01633 644777