Skip to Main Content

Mae Uned Cludiant Teithwyr Sir Fynwy yn cynnig dewis eang o fysiau a bysiau mini y gellir eu llogi a’u defynddio ar gyfer:

 • trosglwyddiadau i’r maes awyr
 • grwpiau cyffredin
 • teithiau ysgol
 • teithiau
 • priodasau

Mae Uned Cludiant Teithwyr Sir Fynwy yn darparu gwasanaeth o safon uchel am brisiau cystadleuol ac yn cynnig:

 • cerbydau â lle i 16-70 o bobl
 • bysiau moethus (gyda chyfleusterau toiled a lluniaeth)
 • adrannau bagiau ar lawer o gerbydau
 • cerbydau gyda mynediad i bobl anabl ar gael i’w llogi
 • pob cerbyd â gwregysau diogelwch
 • pob gyrrwr wedi cael gwiriad Swyddfa Gofnodion Troseddol (CRB) manwl

Am ragor o wybodaeth neu i gael dyfynbris, cysylltwch ag Uned Cludiant Teithwyr Sir Fynwy:

E-bost: PrivateHire@Monmouthshire.gov.uk
Ffôn: 01633 644777