Newidiadau i Wasanaethau Bws Y Fenni

Mae’r gwasanaeth bws yn Y Fenni a’r cyffiniau yn newid. O Awst 30 ymlaen bydd y llwybrau newydd canlynol yn rhedeg:

Bydd y rhain yn cymryd drosodd o lwybrau 2, 46, 47 & 83, na fydd bellach yn gweithredu

Bydd Llwybrau A2, 43/X43, 78 a X3 heb newid

Newidiadau i lwybrau bysiau 60, 73, X74, C1, C2 A C3

O 4 Medi bydd gwelliannau mawr i wasanaethau a weithredir gan Newport Bus. Mae hyn yn cynnwys y llwybrau bysiau canlynol yn Sir Fynwy:

  • 60 Casnewydd – Caerllion – Brynbuga – Rhaglan – Trefynwy
  • 73 Casnewydd – Caerwent – Cas-gwent
  • X74 Casnewydd – Magwyr – Cil-y-coed – Cas-gwent
  • C1/C2/C3 Gwasanaethau tref Cas-gwent

Am fanylion gweler Service Changes From Sunday, September 4 – Newport Bus

Ar gyfer pob llwybr arall, gwiriwch www.traveline.cymru/