Diweddariad Trafniadaeth – COVID-19

Gofynnir i chi nodi fod pob Gwasanaeth Bws sy’n gweithredu yn Sir Fynwy yn rhedeg gwasanaeth gostyngedig. Caiff teithwyr eu hatgoffa i ddim ond teithio os yw’n hanfodol gwneud hynny. Caniateir teithio am ddim ar gyfer holl weithwyr GIG, y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw dangos eich bathodyn adnabod i’r gyrrwr.

I gael yr holl wybodaeth a diweddariadau am amserlenni ewch i: https://www.traveline.cymru/coronavirus/

Caniateir teithio am ddim i holl weithwyr GIG. Phil Anslow Coaches, gweithredwr yn Sir Fynwy, oedd y gweithredwr cyntaf yng Nghymru i gynnig teithio am ddim i staff GIG


Gwybodaeth am Amserlenni Bws:

https://www.traveline.cymru/timetables/

Gall y Cynllunydd Taith ac Amserlenni fod yn anghywir oherwydd nifer fawr o newidiadau gwasanaeth. Edrychwch ar ein tudalen Diweddaru Gwasanaeth Trafnidiaeth Coronafeirws i gael yr wybodaeth ddiwethaf ar amserlenni.

Dolenni eraill defnyddiol:

·         Canllawiau Teithio Cyfnod Clo Lleol

·         Canllawiau Teitho Coronafeirws Gweithredwyr Bws

·         Canllawiau Teithio Coronafeirws Trafnidiaeth Cymru