Pryd mae fy nydd casglu?

Ymwelwch â Fy Sir Fynwy i ddarganfod pryd bydd eich gwastraff a'ch ailgylchu'n cael eu casglu.

Lawrlwythwch ein taflen yn esbonio Beth sy’n mynd ym mha fag.

Mae eich dyddiau casglu newydd nawr ar gael ar-lein.

Darparwn gasgliad ailgylchu drws i ddrws wythnosol i bob aelwyd yn Sir Fynwy.

Pa eitemau all fynd yn fy magiau ailgylchu coch a phorffor?

Yn y bag coch gallwch ailgylchu:

 • Cardfwrdd
 • Post sbwriel yn cynnwys amlenni
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Papur swyddfa a phapur wedi’i falu
 • Cartonau diod, e.e. sudd ffrwythau ac ati
 • Cyfeiriaduron ffôn a chatalogau

Yn y bag porffor gallwch ailgylchu:

 • Ffoil alwminiwm/ffoil cegin (dim pecynnau creision)
 • Erosolau (mae’n rhaid iddynt fod yn wag)
 • Poteli plastig
 • Potiau iogwrt (golchwch os gwelwch yn dda)
 • Tybiau margarin
 • Basgedi plastig/hambyrddau prydau parod
 • Poteli a jariau gwydr
 • Caeadau jariau jam (ar wahân i’r jariau)
 • Caniau bwyd a diod

Nid ydym ar hyn o bryd yn gallu ailgylchu pecynnau creision, bagiau plastig, clingffilm a pholystyren. Rhowch yr eitemau hyn i mewn gyda’ch sbwriel cartref.

I gael mwy o wybodaeth am yr eitemau bob dydd y gallwch eu hailgylchu o bob ystafell yn eich tŷ, ewch i http://www.recycleforwales.org.uk/cy/ty-llawn

Mae bagiau ailgylchu coch a phorffor ar gael am ddim o siopau un stop, llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden.

Ni ellir cymryd bagiau coch a phorffor i’r canolfannau ailgylchu. Rydym yn darparu cyfleusterau i ailgylchu’r eitemau sydd wedi’u gwahanu yn y ganolfan ailgylchu ond ni ellir casglu’r bagiau ailgylchu cymysg o ochr y ffordd yn unig. Nid oes cyfyngiad ar y nifer o fagiau ailgylchu y gallwch eu rhoi allan.

Cofiwch fod angen rhoi bagiau allan erbyn 7am ar fore’r casglu.