canolfan un blaned

Mae’r Ganolfan Un Blaned yn safle addysg gwych yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Llan-ffwyst. Mae’r ganolfan yn agored i bob ysgol a grŵp cymunedol. Mae’r sesiynau am ddim ac maent fel arfer yn rhedeg am tua dwy awr.

Mae Sir Fynwy wedi datgan Argyfwng Hinsawdd ac mae’r Ganolfan Un Blaned yn lle gwych i ddysgu am sbwriel, ailgylchu a phopeth yn ymwneud â’r amgylchedd.

I drefnu ymweliad i’ch ysgol neu grŵp cymunedol, anfonwch e-bost atom recyclingandwaste@monmouthshire.gov.uk
Ffôn: 01633 644644
Facebook: Recycling in Monmouthshire
Twitter: @MonCCRecycling

“Gwerth addysgol gwych ar garreg y drws! Byddaf yn bendant yn ei argymell i athrawon eraill” Mrs Box o Ysgol Gynradd Gatholig Our Lady St Michael

“Adnodd gwych ac roedd y plant wrth eu bodd, croesawgar a defnyddiol iawn” Mrs White o Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Cymorth Gwirfoddol Llanfair Cilgeddin