Rydych yn medru dewis dyddiad ar gyfer casglu’r Debyd Uniongyrchol – 1af, 8fed, 15fed  a’r 24ain o bob mis.

Rydych yn medru trefnu Debyd Uniongyrchol ar gyfer talu’r Dreth Gyngor drwy ddefnyddio ein cyfleuster cyfrif ar-lein 

Rydych yn medru lawrlwytho ffurflen Mandad Debyd Uniongyrchol DDM ac e-bostio hyn at CouncilTax@monmouthshire.gov.uk neu dylech ei bostio at y Tîm Refeniw gan ddefnyddio’r cyfeiriad sydd ar y ffurflen.

Er gwybodaeth, ein manylion banc ar gyfer taliadau treth gyngor yw  20-18-23 (rhif didoli) a 43972321 (rhif y cyfrif).