Rydych yn medru dewis un dyddiad – 1af, 8fed, 15fed  a’r 24ain o bob mis.

Rydych yn medru lawrlwytho ffurflen Mandad Debyd Uniongyrchol DDM ac e-bostio hyn at CouncilTax@monmouthshire.gov.uk neu dylech ei bostio at y Tîm Refeniw gan ddefnyddio’r cyfeiriad sydd ar y ffurflen.

Er gwybodaeth, ein manylion banc ar gyfer taliadau treth gyngor yw  20-18-23 (rhif didoli) a 33590380 (rhif y cyfrif).