Er mwyn trefnu talu anfonebau Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor gan ddefnyddio Debyd Uniongyrchol, cysylltwch gyda’n Tîm Incwm Gwasanaethau Cymdeithasol ar 01633 644772 er mwyn gwneud cais am ffurflen mandad neu er mwyn trefnu debyd uniongyrchol dros y ffôn.