Skip to Main Content

Er mwyn trefnu talu anfonebau’r Cyngor gan ddefnyddio Debyd Uniongyrchol, cysylltwch gyda’n Tîm Dyledwyr Amrywiol ar 01633 644350 er mwyn gwneud cais am ffurflen mandad.

Er gwybodaeth, ein manylion banc ar gyfer taliadau anfoneb yw  20-18-23 (rhif didoli) a 13996565 (rhif y cyfrif).