Sut ydym yn gweithio

Ychydig o’r pethau yr ydym yn gwneud:

Gofodau cymunedol e.e. TogetherWORKS

‘Dewiswch Chi’ – cyllidebu cyfranogol 

Tîm Cysylltiadau Llesiant 

‘Rydym ni’n Gymuned’ – adnoddau i ysbrydoli pobl i weithredu 

Cefnogaeth ar gyfer gwirfoddolwyr, e.e. ‘Be’ Help Llaw i Chi a’ch Cymuned  

Mynd i’r afael gyda thlodi ac anghydraddoldeb 

Cefnogaeth i ffoaduriaid mewn cymunedau  

Ysgolion Sy’n Ffocysu ar Gymunedau

Bwydlen o Brosiectau Gwahanol e.e. Chwarae 

Dathliadau cymunedol

Hwb i Gyn-filwyr

Economi Gylchol e.e. rhewgelloedd cymuned

Rhwydweithiau Gweithredu Cymunedol